ទំនាក់ទំនង

ចំពោះចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋាន:
ផ្ទះលេខ 469 ផ្លូវលេខ 89BT ភូមិត្នោតជ្រុំ សង្កាត់បឹងទំពុន២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លេខទូរសព្ទ / ទូរសារ: (+855) 23 22 18 23

E-mail: admin@cdpo.org

ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/cdpo.org

ស្វែងរក YouTube: http://www.youtube.com/user/cdpocambodia

ម៉ោងធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ព្រឹកម៉ោង 8:00am-12:00pm និងរសៀលម៉ោង 1:30pm-5:00pm។

ទីតាំង
ប្រអប់សារ